OSP w Michałowie

Członkowie OSP Michałów :

Zarząd:

1. Prezes - Zdzisław Toboła
2. Naczelnik - Sławomir Nocuń
3. Zastępca naczelnika - Przemysław Schab
4. Skarbnik - Grzegorz Błaszczyk
5. Sekretarz - Władysław Matyjas
6. Członek - Mateusz Lniany
7. Gospodarz - Mariusz Matyjas

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący - Łukasz Adamus
2. Wiceprzewodniczący - Zbigniew Motyka
3. Członek - Łukasz Bębenek

Pozostali Członkowie OSP Michałów:

1. Kamil Wleciał
2. Przemysław Schab
3. Stanisław Biały
4. Michał Kot
5. Mirosław Walasek
6. Janusz Bandura
7. Waldemar Bajor
8. Krzysztof Szymański
9. Sylwester Kucybała
10. Jarosław Wleciał
11. Łukasz Lniany
12. Rafał Nowakowski
13. Wojtek Nowakowski
14. Michał Wywiał
15. Marcin Witkowski
16. Zbigniew Szymański

Kobieca Drużyna Pożarnicza:

1. Magdalena Bębenek
2. Magdalena Biały
3. Aneta Biały
4. Agnieszka Kopiec
5. Monika Powroźnik
6. Paulina Maj
7. Katarzyna Nowakowska

Członkowie wspierający:

1. Julian Stanek
2. Mieczysław Paw
3. Stanisław Dygoń
4. Tadeusz Bębenek
5. Stanisław Szymański
6. Mieczysław Gręda